İş Yeri Sigortası

Yangın, dahili su, fırtına, duman, yer kayması, grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör, kar ağırlığı, cam kırılması, enkaz kaldırma giderleri, alternatif işyeri giderleri, yangın-infilak mali sorumluluk, komşuluk ve kiracı mali sorumluluk, kira kaybı ve kullanım mahrumiyeti (kiracı ve mal sahibinin kira kaybı), iş durması, sel ve su baskını, kara, hava, deniz taşıtları çarpması v.b riskleri teminat altına almaktadır.

Ayrıca isteğinize göre taşınan Para, işveren mali sorumluluk, emniyeti suistimal, 3. şahıs mali sorumluluk teminatlarını da dahil ettirebilirsiniz.

Hırsızlık, sel, su baskını veya deprem gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları da teminat altına alabilirsiniz.