Sıkça Sorulan Sorular

Trafik sigortası kapsamında kazazedelerin tüm giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından üstlenilmektedir. Trafik kazası geçirerek yaralananların kazada kusur oranına, kişilerin genel sağlık sigortalarının olup olmadığına bakılmaksızın, tıbbi malzeme ve ilaç harcamaları da dahil tüm tedavi giderleri SGK tarafından karşılanacak ve SGK tedavi giderlerini Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden yapacaktır.

Araç rayiç bedeli, aracın o günün şartlarında ne kadar değeri olduğunu gösterir. 1 Nisan 2013 tarihi itibari ile araç değerleri yazılmayarak rayiç değer ibaresi ile teminat kapsamına alınmıştır.

Sıfır araçlarda verilen bir teminattır.
Aracın, poliçe süresi (maksimum 12 ay ) içinde tam hasara (yanması, çalınması ve pert olması) uğraması durumunda ödenecek tazminat, aracın marka, model, tip ve aksesuar özellikleri aynı olan yenisinin hasar tarihindeki anahtar teslim satış fiyatı üzerinden değerlendirilmesidir.

Kaza yapan iki araç ise tek form kullanılır. İki tarafında formda tüm bilgilerinin ilgili alanlarda tam olması, imzaların ve hasar oluşunu belirten ifadelerin eksiksiz tutanakta yer alması gerekmektedir. Sonrasın da olay yeri ve araçlar fotoğraflanmalıdır. İki tarafın otokopili olan formdan birer nüsha almaları ve beraberinde trafik sigortası fotokopisi, ehliyet fotokopisi, ruhsat fotokopisini de karşılıklı temin etmeleri gerekmektedir.

SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) bağlı olan kişiler özel sağlık sigortası yaptırabilmektedirler. Birçok sigorta şirketinde benzeri ürünler bulunmakta olup, teminat detayları değişiklik göstermektedir.

Muafiyet sigortacı ve sigortalı tarafından karşılıklı anlaşarak belirlenir ve poliçe üzerine yazılır. Mutlak değer veya oransal olarak belirtilebilir. Örn; Deprem teminatı 0 sigorta şirketi tarafından ödenebiliyorken, sigortalı isteğine muafiyet uygulanarak ta teminat verilebilmektedir.

Konut poliçelerinde sadece bina ve sadece eşya olarak teminat verilebilmektedir. Kiracı iseniz sadece eşya teminatlı konut poliçesi yaptırabilirsiniz. Mülk sahibi iseniz dilerseniz daireniz yada eşyanızda sigorta kapsamına alınabilir.