Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

SGK müstahaklığına sahip bir sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile TSS* Anlaşmalı Özel Sağlık Kuruluşlarında, hastalanmaları ve/veya bir kaza sonucu yaralanmaları halinde, poliçe süresi ve limitleri dahilinde alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretini karşılayan ve aynı zamanda farklı özel teminatlara sahip bir sağlık sigortasıdır…

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, ayakta ve yatarak tedavi olarak 2 ana teminattan oluşmaktadır.

Ayakta Tedavi Teminatı

Aşağıdaki teminatlar, özel ve genel şartlar çerçevesinde anlaşmalı olduğumuz sigorta şirketlerinin 8, 9 veya 10 vaka* seçenekleri ile sınırlı olup % 100 olarak karşılanır.

• Doktor Muayene
• Laboratuvar Hizmetleri**
• Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri**
• İleri Tanı Yöntemleri**
• Fizik Tedavi Giderleri**
• Ambulans

* Doktor muayenesi ile başlayan ve aynı tanı ve tedavi süreci dahilinde yapılan işlemler tek vaka olarak değerlendirilir.
** İşaretli maddelerde yer alan teminatlar SGK kuralı gereği tek başına kullanılamaz, doktor muayenesi ile kullanılma zorunluluğu vardır.

Yatarak Tedavi Teminatı

Yatarak tedaviler aşağıda belirtilen teminatları içermekte olup, özel ve genel şartlar çerçevesinde limitsiz ve 0 olarak karşılanır.

• Cerrahi ve Dahili Yatışlar
• Yoğun Bakım
• Kemoterapi, Radyoterapi
• Diyaliz
• Koroner Anjiyografi
• Küçük Müdahale Giderleri
• Suni Uzuv
• Evde Bakım
• Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi Giderleri
• Oda – Yemek – Refakatçi Masrafları

Doğum teminatı: Bu teminat ek prim ödenerek poliçe kapsamına alınacak olup, sadece poliçesinde Doğum teminatı olan sigortalılar için geçerlidir… Bu teminata hak kazanabilmek için poliçe düzenlendiği sırada kişinin hamile olmaması gereklidir..

Tüp Bebek teminatı: Bu teminat sadece ek prim ile bayan sigortalıların poliçesine dahil edilebilecek olup, SGK nın tüp bebek tedavi ödeme şartları doğrultusunda özel anlaşma yapılmış sağlı kuruluşlarında geçerli olacaktır..

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, sigorta şirketlerine göre yaş sınırlaması değişkenlik göstermekle beraber 0-69 yaş arasındaki kişiler alabilirler.